Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Sesiynau craffu gyda Gweinidogion

Bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn cynnal sesiynau craffu cyffredinol gyda Gweinidogion y mae eu portffolios yn berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2021

Dogfennau