Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.15 - 09:50)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Wizz Air ym Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Faes Awyr Caerdydd - Ymateb i lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr gan Lywodraeth Cymru - Llywodraethiant Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC).

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru: Adroddiad Archwilio Cymru - Mynd i’r Afael â’r Ôl-groniad mewn Gofal wedi’i Gynllunio yng Nghymru - 20 Gorffennaf 2022.

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru at yr Archwilydd Cyffredinol: Adroddiad Archwilio Cymru - Mynd i’r Afael â’r Ôl-groniad mewn Gofal wedi’i Gynllunio yng Nghymru - 29 Gorffennaf 2022.

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol at yr Ysgrifennydd Parhaol - Llywodraeth Cymru: Archwilio gosod amcanion llesiant - 1 Medi 2022

Dogfennau ategol:

(10.00 - 11.00)

3.

Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Caffael y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ar y Memorandwm ar y Bil Caffael gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, John Coyne, Tracey Mayes ac Emma Cordingley o Lywodraeth Cymru.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.30)

5.

Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Caffael y DU - Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(11.30 - 12.00)

6.

Ymchwiliad i Adfywio Canol Trefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Aelodau yn trafod ymchwiliad y Pwyllgor i Adfywio Canol Trefi.

 

(12.00 - 12.15)

7.

Trafod Adroddiadau Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor Adroddiadau Archwilio Cymru.

 

(12.15 - 12.30)

8.

Blaenraglen Waith - Diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith