Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021

Dogfennau