Cyfarfodydd preifat - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021