Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 828KB) Gweld fel HTML (395KB)

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

The Chair welcomed Members, there were no apologies or declarations of interest.

(09:30 - 12:30)

2.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

Alun Davies  AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams – Uwch Swyddog Cyfrifol

Tania Nicholson – Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mair Roberts – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

Catherine Lloyd – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Mae dogfennau sy'n cydfynd â'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.  

 

Cofnodion:

2.1 In accordance with Standing Order 26.21, the Committee disposed of the following amendments to the Bill:

Amendment 37 (Darren Millar) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 1 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 2 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 3 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 4 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).
Amendment 76 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 76 was not agreed.


Amendment 87 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 87 was not agreed.


Amendment 5
(Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).


Amendment 77 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 77 was not agreed.


Amendment 22
(Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

 

Amendment 88 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 88 was not agreed.

 

Amendment 6 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 106 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 107 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 108 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 78 (Darren Millar) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 79 (Darren Millar) was not moved.

Amendment 7 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 8 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 9 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 38 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

 

Hefin David

 

 

Michelle Brown

 

Amendment 38 was not agreed.

 

Amendment 39 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

 

Hefin David

 

 

Michelle Brown

 

Amendment 39 was not agreed.

 

Amendment 40 (Darren Millar) was withdrawn in accordance with Standing Order 26.66(i).

Amendment 80 (Darren Millar) was withdrawn in accordance with Standing Order 26.66(i).

Amendment 109 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 81 (Darren Millar) was not moved.

Amendment 110 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 111 (Alun Davies)

In Favour

Against

Abstain

Lynne Neagle

Mark Reckless

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Julie Morgan

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

Michelle Brown

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 111 was not agreed.


Amendment 89 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 89 was not agreed.

 

Amendment 90 (Llyr Gruffydd) was not moved.

Amendment 91 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 91 was not agreed.

 

Amendment 112 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

 

 

 

Amendment 113 (Alun Davies)

In Favour

Against

Abstain

Lynne Neagle

Mark Reckless

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Julie Morgan

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

Michelle Brown

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 113 was not agreed.

 

Amendment 92 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 92 was not agreed.

 

Amendment 93 (Llyr Gruffydd) was not moved.

Amendment 94 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 94 was not agreed.

 

 

 

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

The papers were noted.

3.1

Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol – Llythyr gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Robert Halfon AS, Cadeirydd y Pwyllgor Addysg

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Dr Sarah Wollaston AS, Cadeirydd Pwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru – Deddf Cymru 2017: Prif Ddiwrnod Penodedig

Dogfennau ategol:

3.5

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:

3.6

Ymchwiliad i Wella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Cynllun gweithredu newydd y Llywodraeth: Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ysgolion Bro

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ymchwiliad i Athrawon Cyflenwi

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar 12 Hydref 2017.

Cofnodion:

As proceedings for Stage 2 were not completed, the Motion was not moved.