Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016