Iechyd Meddwl Amenedigol

Inquiry_Stage_05-w

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol. Nod yr ymchwiliad yw ystyried sut mae gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn cael eu darparu ar hyn o bryd a sut y gall Llywodraeth Cymru wella gwasanaethau i famau, babanod, tadau a theuluoedd.

 

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed sut mae gwasanaethau yn cydgysylltu o dan ymbarél Iechyd Meddwl Amenedigol, gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol, gwasanaethau mamolaeth, gwasanaethau iechyd meddwl cyffredinol i oedolion, unedau mamau a babanod i gleifion mewnol, gwasanaethau iechyd meddwl i rieni a babanod, ymwelwyr iechyd, seicoleg glinigol, a gwasanaethau bydwreigiaeth, meddygon teulu a’r tîm gofal sylfaenol estynedig, rôl y trydydd sector a grwpiau cymorth lleol a darparwyr gwasanaethau preifat.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau'r ymchwiliad: Iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

 

Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, anfonwyd gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn cywiro tystiolaeth a roddwyd mewn perthynas â’u gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol.

 

Mae ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r ymchwiliad wedi cael ei gyhoeddi.

 

Mae’r ymchwiliad hwn yn rhan o waith ehangach y Pwyllgor ar Y 1,000 Diwrnod Cyntaf.

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/03/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu