Adolygiad Donaldson a Diwygio’r Cwricwlwm

Inquiry5

 

Craffodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y gwaith o weithredu Adolygiad yr Athro Graham Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru.

 

Tachwedd 2019

Daeth Dr Nigel Newton o Brifysgol Caerdydd i’r Pwyllgor ar 14 Tachwedd 2019 i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith y cwricwlwm newydd i Gymru ar ddysgwyr dan anfantais. Cyhoeddwyd ei adroddiad,(PDF 1,117KB) "Dyfodol llwyddiannus i bawb: Ymchwiliadau i ddiwygio’r cwricwlwm" ar 8 Tachwedd. Yn y cyfarfod, dangosodd ei ganfyddiadau mewn cyflwyniad PowerPoint. (PDF 1MB)

 

Medi 2019

Daeth y Gweinidog Addysg i’r cyfarfod Pwyllgor ar 18 Medi 2019 i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar y cynnydd o ran datblygu’r broses o ddiwygio’r cwricwlwm.

 

Ebrill 2019

Cwricwlwm drafft i Gymru 2022 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Ionawr 2019

Daeth y Gweinidog Addysg i’r cyfarfod Pwyllgor ar 10 Ionawr 2019 i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar y cynnydd o ran datblygu’r broses o ddiwygio’r cwricwlwm.

Yn dilyn y cyfarfod, ysgrifennodd y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (PDF 99.3KB) i ofyn eglurhad ynglŷn â’r dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd ar y cyd ganddynt. Derbyniwyd ymatebion gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (PDF 131KB) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (PDF 97KB) ar 31 Ionawr 2019.

 

Hydref 2018

Gofynnodd y Pwyllgor am farn gan randdeiliaid ar y cynnydd o ran datblygiadau diwygio’r cwricwlwm.

 

Mehefin / Gorffennaf 2018

Llythyr (PDF 191KB) oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'

Llythyr (PDF 252KB) oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Y diweddaraf ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd

 

Mis Rhagfyr 2017

Bu Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg a'r Athro Donaldson mewn Pwyllgor ar 6 Rhagfyr 2017 i roi’r wybodaeth ddiweddaraf (PDF 242KB)i’r Aelodau am ddatblygiad y cwricwlwm newydd.

 

Rhagfyr / Ionawr 2017

Yn dilyn y dystiolaeth a gafwyd gan randdeiliaid ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru (PDF 526KB) i dynnu sylw at y canfyddiadau ar gynnydd o ran diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru. Ymatebodd (PDF 268KB) yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg ar 17 Chwefror.

 

Hydref / Tachwedd 2016

Cyfarfu’r Pwyllgor â'r Athro Donaldson ac â rhanddeiliaid allweddol i drafod cynnydd o ran gweithredu argymhellion yr adolygiad. Ysgrifennodd y Pwyllgor at randdeiliaid ac ysgolion arloesi yn ofyn am eu barn. Cyhoeddir yr ymatebion yn rhestr y dogfennau isod.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau