Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

Inquiry_Stage_05-w

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynnal ymchwiliad i addysg a dysgu proffesiynol athrawon, yn arbennig, parodrwydd y gweithlu i weithredu'r cwricwlwm newydd.

 

Casglu tystiolaeth

Ceir crynodeb o ganlyniadau arolwg diweddar ar addysg a dysgu proffesiynol Athrawon yma.

 

Gwybodaeth ychwanegol a ddaeth i law yn ystod yr Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

 

Adroddiad

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar yr ymchwiliad.

 

Mae ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r ymchwiliad wedi cael ei gyhoeddi.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cynhaliwyd y ddadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Mawrth 2018.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/12/2016

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu