Gweithredu Deddf Cymru 2017

Gofynnwyd i Bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi eu sylwadau ar lythyr gan y Llywydd ynghylch Gweithredu Deddf Cymru.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/07/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Y Pwyllgor Cyllid, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Pwyllgor Deisebau, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu