Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 29(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 08/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 2 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 3.

 

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.16

I’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant:

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael â Llywodraeth y DU yn sgil cyhoeddiad y Weinyddiaeth Amddiffyn ei bod yn bwriadu cau nifer o safleoedd yng Nghymru?

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.30

 

(60 munud)

3.

Datganiad gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

 

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol: Ymyrraeth ynghylch Erthygl 50

Dogfen Ategol

Datganiad Ysgrifenedig

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

 

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf

Dogfen Ategol

Datganiad Ysgrifenedig

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.24

 

(30 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.50

 

(30 munud)

7.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cymru Hanesyddol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.34

 

(30 munud)

8.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.36

 

Cynnig Gweithdrefnol

Cyflwynodd Arweinydd y Tŷ gynnig gweithdrefnol o dan Reol Sefydlog 12.32 i drafod yr eitem nesaf o fusnes ar ddiwrnod arall.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

9.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cymru o Blaid Affrica - GOHIRIWYD