Datganiad gan y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth - y Bumed Senedd

Bydd Gweinidogion yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/06/2016