Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - y Bumed Senedd

Bydd Ysgrifenyddion y Cabinet yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Math o fusnes: Datganiad

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2016