Datganiad gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - y Bumed Senedd

Bydd Gweinidogion yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/06/2016