Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.10)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle a Kirsty Williams.

 

(09.10 - 09.15)

2.

Ymchwiliad dilynol i farw-enedigaethau yng Nghymru: ystyried ymateb y Gweinidog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafodwyd ymateb y Gweinidog gan y Pwyllgor a chytunwyd i beidio â gwneud gwaith pellach ar hyn o bryd.

 

(09.15 - 10.05)

3.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Ruth Crowder, Cynghrair Ail-alluogi Cymru

Jim Crowe, Grŵp Cyfeirio Anabledd

Kieron Rees, Cynghrair Cynhalwyr Cymru

Tim Ruscoe, Cynghrair Gofal a Lles Cymdeithasol Cymru

Alun Thomas, Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 

(10.05 - 10.55)

4.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Colin Angel, Cymdeithas Gofal Cartref y DU

Mike Rose, Cymdeithas Gofal Cartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

4.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gymdeithas Gofal Cartref.

 

(11.05 - 11.55)

5.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Mike Payne, GMB

Kelly Andrews, GMB

Ruth Crowder, UNSAIN

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 

(11.55)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd: gohebiaeth gan y Swyddfa Gartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth, a nododd y byddai adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd yn cael ei drafod gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 13 Mai 2015.

 

6.2

P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts mewn Mannau Cyhoeddus: gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(11.55)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.55 - 12.05)

8.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.