Cyfarfodydd Preifat - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014