Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29 Ebrill 2015 09.10, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Ymddiheuriadau
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Ymddiheuriadau
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Ruth Crowder Tyst Yn bresennol
Jim Crowe Tyst Yn bresennol
Kieron Rees Tyst Yn bresennol
Tim Ruscoe Tyst Yn bresennol
Alun Thomas Tyst Yn bresennol
Colin Angel Tyst Yn bresennol
Melanie Minty Tyst Yn bresennol
Mike Rose Tyst Ymddiheuriadau
Kelly Andrews Tyst Yn bresennol
Ruth Crowder Tyst Yn bresennol
Mike Payne Tyst Yn bresennol