Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 09.45)

2.

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: trafod ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd i geisio eglurhad ar rai o'r pwyntiau yn ei ymateb.

 

(09.45 - 10.45)

3.

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

(10.45)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

 

4.2

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.3

Sesiwn graffu gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: dilyniant i ymchwiliad y Pwyllgor i ofal preswyl i bobl hŷn ac adolygiad y Comisiynydd o gartrefi gofal: gohebiaeth gan y Comisiynydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.4

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.5

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.