Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Mawrth 2016 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain AM Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Disgwyliedig
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Disgwyliedig
Amy Clifton Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Victoria Paris Ymchwilydd Disgwyliedig
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Disgwyliedig