Cofnodion - Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae cofnodion drafft y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael eu cyhoeddi yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ac yn cael eu cyflwyno i’r cyfarfod nesaf i’w cymeradwyo fel cofnod cywir. I gael manylion am Gyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion gweler tudalennau’r Pwyllgor.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/08/2015