Ymchwiliad i berfformiad Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad byr i berfformiad Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Casglu tystiolaeth

Wnaeth y Pwyllgor yn cymryd tystiolaeth lafar ar berfformiad gwasanaethau ambiwlans Cymru ar 5 Mawrth 2015.

 

Wnaeth y Pwyllgor clywed gan:

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Dirprwy Gweinidog Iechyd (PDF 208KB) ym mis Mawrth 2015.

Ymatebodd (PDF 258KB) y Dirprwy Gweinidog Iechyd ym mis Mai 2015.

 

Ymchwiliad dilynol

 

Yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol, nododd y Pwyllgor ei fwriad i ddychwelyd at y pwnc er mwyn ystyried ei gasgliadau cychwynnol ymhellach.

 

Casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig gan y prif randdeiliaid:

 

PAS(F) 01 UNSAIN Cymru Wales (PDF, 27KB)

PAS(F) 02 Coleg Nyrsio Brenhinol (PDF, 120KB)

PAS(F) 03 GMB (PDF, 64KB)

PAS(F) 04 Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans (PDF, 451KB)

PAS(F) 05 Conffederasiwn GIG Cymru (PDF, 206KB)

PAS(F) 06 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (PDF, 295KB)

PAS(F) 07 Uno’r Undeb (PDF, 135KB)

 

Ar 3 Rhagfyr, cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar er mwyn asesu cynnydd yn yr wyth prif faes a nodwyd ganddo yn wreiddiol yn ei ymchwiliad.

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor llythyr dilynol at y Dirprwy Gweinidog Iechyd (PDF 416KB) ym mis Ionawr 2016.

 

Ymatebodd Dirprwy Weinidog Iechyd (PDF, 320KB) i’r llythyr dilynol ym mis Chwefror 2016.

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor drachefn at y Dirprwy Weinidog Iechyd yn ceisio eglurhad (PDF, 177 KB) ym mis Mawrth 2016. Ymatebodd y Dirprwy Weinidog Iechyd i’r cais am eglurhad (PDF, 102KB) ym mis Ebrill 2016.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Derbyniwyd gwybodaeth ychwanegol rhanddeiliaid canlynol:

 

PAS(F) Gwybodaeth Ychwanegol 1 – UNSAIN Cymru (PDF, 562KB)

PAS(F) Gwybodaeth Ychwanegol 2 – Coleg Nyrsio Brenhinol (PDF, 2MB)

PAS(F) Gwybodaeth Ychwanegol 3 - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (PDF, 759KB)

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2015

Dogfennau