Is-ddeddfwriaeth nad yw'n ddarostyngedig i unrhyw weithdrefnau

Mae rhai darnau o is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru nad ydynt yn ddarostyngedig i unrhyw weithdrefnau ffurfiol oni bai fod yn rhaid iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd. Mae rhai darnau o is-ddeddfwriaeth nad oes angen eu gosod gerbron y Senedd hyd yn oed. Er enghraifft, nid yw gorchmynion cychwyn (h.y. is-ddeddfwriaeth sy'n pennu dyddiad pan ddaw deddfwriaeth sylfaenol i rym) fel arfer yn ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn ffurfiol ac nid oes angen eu gosod gerbron y Senedd. Bydd Gweinidogion Cymru yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor am orchmynion cychwyn, ond ni fydd y Pwyllgor yn craffu arnynt fel arfer.

 

Teitl yr Offeryn Statudol

Dyddiad Gwneud

SL(6)461 - Gorchymyn Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Ddarfodol) (Diwygio) 2024

26 Chwefror 2024

SL(6)460 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Cychwyn Rhif 4, Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) 2024

23 Chwefror 2024

SL(6)452 - Casglu Deunyddiau Gwastraff ar wahân ar gyfer Ailgylchu - Cod Ymarfer Cymru

30 Ionawr 2024

SL(6)424 - Casglu Deunyddiau Gwastraff ar wahân ar gyfer Ailgylchu - Cod Ymarfer Cymru

4 Rhagfyr 2023

SL(6)413 - Rheoliadau Deddf Ardrethu Annomestig 2023 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2023

6 Tachwedd 2023

SL(6)399 - Gorchymyn Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Cychwyn Rhif 3) 2023

18 Hydref 2023

SL(6)398 - Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 4) 2023

16 Hydref 2023

SL(6)395 - Gorchymyn Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) 2023 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Arbed) 2023

13 Hydref 2023

SL(6)387 - Gorchymyn Deddf Iechyd 2009 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2023

22 Medi 2023

SL(6)378 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchmynion Cychwyn Rhif 5, Rhif 6, Rhif 8, Rhif 13 a Rhif 14) 2023

21 Awst 2023

SL(6)377 - Gorchymyn Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Ddarfodol) 2023

21 Awst 2023

SL(6)376 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Cychwyn Rhif 3, Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) 2023

18 Awst 2023

SL(6)372 - Gorchymyn Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 2023 (Cychwyn Rhif 1) 2023

11 Gorffennaf 2023

SL(6)369 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 5) 2023

28 Mehefin 2023

SL(6)346 - Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

29 Mawrth 2023

SL(6)342 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 4) 2023

28 Mawrth 2023

SL(6)333 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 3) 2023

6 Mawrth 2023

SL(6)303 - Gorchymyn Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Cychwyn Rhif 1) 2022

13 Rhagfyr 2022

SL(6)298 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2022

6 Rhagfyr 2022

SL(6)289 - Rheoliadau Deddf Amaethyddiaeth 2020 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2022

18 Tachwedd 2022

SL(6)288 - Rheoliadau Deddf Iechyd a Gofal 2022 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2022

18 Tachwedd 2022

SL(6)287 - Gorchymyn Deddf Cyflenwadau Meddygol Gwasanaethau Iechyd (Costau) 2017 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2022

18 Tachwedd 2022

SL(6)263 - Newidiadau i'r gofynion ar ddarparwyr rhai gwasanaethau gofal cymdeithasol a reoleiddir

27 Medi 2022

SL(6)261 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 2) 2022

26 Medi 2022

SL(6)255 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 15) 2022

16 Awst 2022

SL(6)254 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 14 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed)

16 Awst 2022

SL(6)253 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 13 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed)

16 Awst 2022

SL(6)252 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 12) 2022

16 Awst 2022

SL(6)251 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 10) 2022

16 Awst 2022

SL(6)250 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 11) 2022

16 Awst 2022

SL(6)249 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 8 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 2022

16 Awst 2022

SL(6)248 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 9 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 2022

16 Awst 2022

SL(6)246 - Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2 a Diwygiadau Canlyniadol) 2022

12 Awst 2022

SL(6)245 - Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2 a Diwygiadau Canlyniadol) 2022

12 Awst 2022

SL(6)235 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2022

5 Gorffennaf 2022

SL(6)224 - Ei Gwneud yn Orfodol Cofrestru Gweithwyr Cartrefi Gofal i Oedolion

N/A

SL(6)215 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 5 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 6) 2022

10 Mehefin

SL(6)211 - Gorchymyn Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaeth Drosiannol) 2022

13 Mehefin 2022

SL(6)204 - Gorchymyn Adolygu Harbwr Abertawe (Cau Doc Tywysog Cymru) 2022

N/A

SL(6)191 - Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) 2022

4 Ebrill 2022

SL(6)172 - Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd 2021 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) (Cymru) 2022

4 Mawrth 2022

SL(6)169 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 1) 2022

27 Chwefror 2022

SL(6)165 - Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng (Ymgymerwyr Dwr a Charthffosiaeth a Thrwyddedeion Cyflenwi Dwr) 2022

N/A

SL(6)151 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaeth Drosiannol) 2022

2 Chwefror 2022

SL(6)146 - Gorchymyn Gweithrediadau Pysgota Môr (Dyfeisiau Monitro) (Cymru) 2022

24 Ionawr 2022

SL(6)128 - Gorchymyn Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 2) 2022

6 Ionawr 2022

SL(6)119 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 5 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 6) 2021

14 Rhagfyr 2021

SL(6)085 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaeth Drosiannol a Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 1) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)084 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 7) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)083 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 6 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)082 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)054 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Tân 2021 (Cychwyn) (Cymru) 2021

27 Medi 2021

SL(6)051 - Gorchymyn Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 1) 2021

21 Medi 2021

SL(6)048 - Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2) 2021

17 Medi 2021

SL(6)044 - Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 2021

8 Medi 2021

SL(6)037 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 2 a Dirymu Gorchymyn Cychwyn Rhif 3 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 4) 2021

12 Awst 2021

SL(6)030 - Gorchymyn y Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2021

26 Gorffennaf 2021

SL(6)015 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau i Orchmynion Cychwyn Rhif 2, Rhif 3 a Rhif 4) 2021

21 Mehefin 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2021