SL(6)085 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaeth Drosiannol a Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 1) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 9 Tachwedd 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/11/2021

Dogfennau