SL(6)151 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaeth Drosiannol) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 2 Chwefror 2022

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/02/2022

Dogfennau