SL(6)215 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 5 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 6) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 10 Mehefin 2022

Yn Dod i Rym:

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/06/2022

Dogfennau