SL(6)255 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 15) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 16 Awst 2022

Yn Dod i Rym: 1 Medi 2022

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/08/2022

Dogfennau