SL(6)146 - Gorchymyn Gweithrediadau Pysgota Môr (Dyfeisiau Monitro) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 24 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Gwaith craffu o dan Reol Sefydlog 21.7 (PDF 131KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/01/2022

Dogfennau