Councillors on site - 30 Mehefin 2022

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Hannah Blythyn AS09.30 - 14.15 - Y Pwyllgor Cyllid
Jayne Bryant AS09.00 - 17.00 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Hefin David AS10.30 - 15.30 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Paul Davies AS10.30 - 15.30 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Rebecca Evans AS09.30 - 14.15 - Y Pwyllgor Cyllid
Janet Finch-Saunders AS09.30 - 14.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Luke Fletcher AS10.30 - 15.30 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Peter Fox AS09.30 - 14.15 - Y Pwyllgor Cyllid
John Griffiths AS09.00 - 17.00 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Peredur Owen Griffiths AS09.30 - 14.15 - Y Pwyllgor Cyllid
Llyr Gruffydd AS09.30 - 14.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Mabon ap Gwynfor AS09.00 - 17.00 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Mike Hedges AS09.30 - 14.15 - Y Pwyllgor Cyllid
Vikki Howells AS10.30 - 15.30 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Huw Irranca-Davies AS09.30 - 14.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Joel James AS09.00 - 17.00 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Delyth Jewell AS09.30 - 14.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Samuel Kurtz AS10.30 - 15.30 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Sarah Murphy AS10.30 - 15.30 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Rhianon Passmore AS09.30 - 14.15 - Y Pwyllgor Cyllid
Jenny Rathbone AS09.30 - 14.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Sam Rowlands AS09.00 - 17.00 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Carolyn Thomas AS09.00 - 17.00 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Joyce Watson AS09.30 - 14.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith