Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith oedd archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a’i pholisïau, gan gwmpasu datblygu economaidd; trafnidiaeth a seilwaith; cyflogaeth; addysg uwch a sgiliau; ac ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gwblhawyd gan Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

 

Aelodaeth

Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn ystod y Pedwerydd Cynulliad isod: