Adroddiadau’r Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

 

Adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Menter a Busnes yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-16).

Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith Rheilffyrdd Cymru PDF 1.3MB

Mawrth 2016

Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru PDF 930KB

Mawrth 2016

Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad PDF 2MB

Mawrth 2016

Teithio Llesol: Dechrau’r Daith – Fersiwn PDF PDF 644KB

Teithio Llesol: Dechrau’r Daith – Fersiwn Slate

Chwefror 2016

Potensial yr Economi Forwrol yng Nghymru PDF 1MB

Crynodeb gweithredol ac argymhellion PDF 254KB

Chwefror 2016

Cynlluniau Trafnidiaeth yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd PDF 562KB

Rhagfyr 2015

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed PDF 875KB

Gorffennaf 2015

Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith PDF 621KB

Mawrth 2015

Twristiaeth PDF 795KB

Tachwedd 2014

Agwedd Llywodraeth Cymru tuag at hybu masnach a mewnfuddsoddi PDF 438KB

Hydref 2014

Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg PDF 684KB

Medi 2014

Cyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 PDF 779KB

Gorffennaf 2014

Dyfodol Masnachfraint Rheilffydd Cymru a’r Gororau PDF 714KB

Rhagfyr 2013

Entrepreneuriaeth Ieuenctid PDF 843KB

Tachwedd 2013

Horizon 2020: Adroddiad Cyfnod 2 PDF 681KB

Mai 2013

Trafnidiaeth Gyhoeddus Integredig PDF 787KB

Mai 2013

Prentisiaethau yng Nghymru PDF 403KB

Hydref 2012

Horizon 2020: Cyfnod 1 PDF 426KB

Gorffennaf 2012

Cysylltedd rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru PDF 666KB

Gorffennaf 2012

Dylanwadu ar y broses o foderneiddio polisi caffael Ewrop PDF 458KB

Mai 2012

Cynigion deddfwriaethol drafft ynghylch Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020 PDF 518KB

Chwefror 2012

Adfywio Canol Trefi PDF 816KB

Ionawr 2012

 

Bwletin y Pwyllgor:

 

Deddfwriaeth

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Mawrth 2016

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Ionawr 2016

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Rhagfyr 2015

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Rhagfyr 2015

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Tachwedd 2014

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Hydref 2014

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Gorffennaf 2013

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Chwefror 2013

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Hydref 2012

 

Craffu ar y gyllideb

Dyddiad cyhoeddi

Cynigion cyllideb ddraft Llywodraeth Cymru 2016-17

Ionawr 2016

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16

Hydref 2014

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2014-15

Hydref 2013

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-14

Hydref 2012

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2012-13

Hydref 2011

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/04/2013

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu