Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:

2.2

Effaith costau cynyddol

Dogfennau ategol:

2.3

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.4

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon

Dogfennau ategol:

(09.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5

(09.30 - 09.50)
20 mins

4.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod Ymweliad y Pwyllgor â Dulyn

(09.50 - 10.00)
10 mins

5.

Ymchwiliad i'r fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(10.00 - 10.30)
30 mins

6.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gyda Phrosiect Cherish

§  Christopher Catling, Prif Weithredwr, Prosiect Cherish

§  Clare Lancaster, Rheolwr Prosiect, Prosiect Cherish

 

Dogfennau ategol:

(10.30 - 10.40)

Egwyl

(10.40 - 11.40)
60 mins

7.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gydag Aelodau Cynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon

§  Y Gwir Anrhydeddus Karen Bradley AS, Cyd-Gadeirydd, Cynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon

§  Brendan Smith TD, Cyd-Gadeirydd, Cynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon

 

(11.40)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.40 - 12.00)
10 mins

9.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod y dystiolaeth

(12.00 - 12.05)
5 mins

10.

Trafod gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

(12.05 - 12.10)
5 mins

11.

Trafod gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

(12:10 - 12:30)
20 mins

12.

Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol: