Ymchwiliad i’r fframwaith deddfwriaethol sy’n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn cynnal ymchwiliad i’r cymorth a roddir i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg gan Lywodraeth Cymru o ran polisi, deddfwriaeth a chyllid. Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y gofyniad ar awdurdodau lleol i lunio Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ymhlith pethau eraill.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/04/2022

Ymgynghoriadau