Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Haidee James 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 10.30)
60 mins

2.

Craffu ar waith Llyfrgell Genedlaethol Cymru - tymor yr hydref 2023

Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ashok Ahir, Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

(10.30)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Cysylltiadau rhwng y DU a’r UE

Dogfennau ategol:

3.2

Cyngor Celfyddydau Cymru: Adolygiad Buddsoddi

Dogfennau ategol:

3.3

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Cymorth i Ffoaduriaid o Wcrain - 15 Tachwedd 2023

Dogfennau ategol:

3.5

Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.6

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:

3.7

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon

Dogfennau ategol:

3.8

Yr heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(10.30 - 10.40)

Egwyl

(10.40 - 11.00)
20 mins

5.

Craffu ar waith Llyfrgell Genedlaethol Cymru - tymor yr hydref 2023: trafod y dystiolaeth

(11.00 - 11.10)
10 mins

6.

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: dadansoddiad - ymweliadau allanol gan Weinidogion (Rhagfyr 2022 - Hydref 2023)

Dogfennau ategol:

(11.10 - 11.30)
20 mins

7.

Hawliau darlledu rygbi'r Chwe Gwlad: trafod y papur cwmpasu

Dogfennau ategol: