Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/11/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Delyth Jewell AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone AS.

(14.00-15.00)

2.

Addasu hinsawdd

Y Farwnes Brown o Gaergrawnt, Cadeirydd y Pwyllgor Addasu - Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC) y DU

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Y Farwnes Brown o Gaergrawnt, o Bwyllgor Newid Hinsawdd (CCC) y DU.

 

(15.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.9

Cyhoeddi strategaeth Sero Net Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

3.2

Bil Amgylchedd y Deyrnas Unedig

Dogfennau ategol:

3.3

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

3.4

Rheoli’r amgylchedd morol

Dogfennau ategol:

3.5

Llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

3.6

Targedau Natur

Dogfennau ategol:

3.7

Llifogydd yn Rhondda Cynon Taf

Dogfennau ategol:

Sesiwn Anffurfiol (15.10-16.00)

Adborth gan Climate Cymru yng Nghynhadledd y Cenhedloedd

Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) yn Glasgow gyda Sam Ward, Rheolwr Ymgyrch – Climate Cymru

 

YouTube-Here https://www.youtube.com/embed/_jxbSfbleWQ