Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Tachwedd 2021 14.00, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AS Cadeirydd Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AS Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Y Farwnes Brown o Gaergrawnt Tyst Yn bresennol