Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 15/02/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:15 - 09:30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol at y Cadeirydd ar yr Adolygiad Teilwredig

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Ategol ar y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Lywodraeth Cymru at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

(09:30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:30 - 09:50)

4.

Adroddiad Archwilio Cymru - Darlun o Reoli Perygl Llifogydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau bapur briffio gan Archwilio Cymru ar ei adroddiad, 'Darlun o Reoli Perygl Llifogydd'.

 

(09:50 - 11:00)

5.

Adroddiad Drafft - Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.