Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Senedd TV

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09:00)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 3, 6 a 7

(09:00 - 09:30)

3.

Ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Dogfennau ategol:

(09:30 - 09:35)

(Egwyl)

(09:35 - 10:50)

4.

Adfywio Canol Trefi: Sesiwn Bord Gron 1

Phil Prentice – Partneriaeth Trefi’r Alban

Richard Roe – Cyngor Trafford

Dogfennau ategol:

(10:50 - 11:00)

(Egwyl)

(11:00 - 12:15)

5.

Adfywio Canol Trefi: Sesiwn Bord Gron 2

Chris Jones

Ben Cottam – Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

(12:15 - 12:40)

6.

Adfywio Canol Trefi: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

(12:40 - 13:00)

7.

Papurau i'w nodi

7.1

Papurau yn ymwneud a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Dogfennau ategol:

7.2

Llythyr gan yr Ysgrifenydd Parhaol ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol: