Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies a Mark Isherwood.

 

(14.00-14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi:

2.1

Llythyr gan Drysorlys EM ynghylch polisi tollau y DU ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

2.2

Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch adroddiadau sectoraidd Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nodwyd y papur.

 

2.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch adroddiadau trylwyr ar fframweithiau polisi'r DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nodwyd y papur.

 

2.4

Llythyr gan Robin Walker AS ynghylch Bil yr UE (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4 Nodwyd y papur.

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-15.00)

4.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - themâu allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd a chytunwyd ar y themâu allweddol.

 

(15.00-15.30)

5.

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - ystyried yr adroddiad interim drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunwyd ar yr adroddiad interim.

 

(15.30-15.45)

6.

Rhaglen Waith Comisiwn yr UE 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafodwyd rhaglen waith Comisiwn yr UE.

 

(15.45-16.30)

7.

Y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunwyd ar y flaenraglen waith.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu