Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Thomas 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 5 – Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr Victor Aziz, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

 

(10.20 - 11.05)

3.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 6 – Conffederasiwn GIG Cymru

Julie Denley, Cyfarwyddwr Dros Dro, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Liz Carroll, Pennaeth Nyrsio, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cheryl Williams, Tîm Iechyd y Cyhoedd Lleol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Tanya Strange, Nyrs Ranbarthol, Gofal Sylfaenol a Rhwydweithiau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fyrddau Iechyd y Prifysgolion.

3.2 Cytunodd Tanya Strange i ddarparu dangosyddion ansawdd bywyd y Campaign for Loneliness a ddefnyddiwyd i werthuso eu gwaith.

 

(11.15 - 12.00)

4.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 7 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS)

Stewart Blythe, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dave Street, Llywydd, Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS).

 

(12.45 - 13.15)

5.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 8 – Y Groes Goch Brydeinig yng Nghymru

Chris Hopkins, Cyfarwyddwr Cymru, y Groes Goch Brydeinig

Dave Worrall, Rheolwr Rhaglen, y Groes Goch Brydeinig

Paul Gerrard, Cyfarwyddwr Polisi’r Grŵp, y Co-op

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Groes Goch Brydeinig yng Nghymru.

 

(13.20 - 13.50)

6.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 9 – Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Rachel Connor, Prif Weithredwr, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

Linda Pritchard, Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS).

 

(13.55 - 14.25)

7.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 10 - Men’s Sheds Cymru

Rhodri Walters, Men Sheds Cymru

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Men's Sheds Cymru.

 

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – gohebiaeth gan y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys.

 

8.2

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – gohebiaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Meddygon.

 

8.3

Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.3a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan am Gyllid Datblygu Clystyrau.

 

8.4

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.

 

8.5

Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.5a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ynghylch Arian Datblygu Clystyrau.

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

9.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(14.25 - 14.40)

10.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4, 5, 6 a 7 y cyfarfod.