Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016