Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar waith y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

3.

Papur(au) i’w nodi

3.1

Gohebiaeth â Reach plc ynglŷn â’r ad-drefnu arfaethedig

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynglŷn â chyllid ar gyfer y sector diwylliannol

Dogfennau ategol:

3.3

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad byr ar effaith COVID-19 ar chwaraeon

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth â’r Adran Materion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan Chwaraeon Cymru: y wybodaeth ddiweddaraf am y Gronfa Gwydnwch Chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30-10.45)

Egwyl

(10.45-11.30)

5.

Sesiwn friffio gan Lywodraeth Cymru ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8)

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr - Isadran y

Alan Jones, Pennaeth Cangen Deddfwriaeth – y Gymraeg

Lowri Jones, Uwch Swyddog Deddfwriaeth

 

Dogfennau ategol:

(11.30-12.00)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu