Craffu ar y Celfyddydau a Diwylliant

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion am unrhyw gyfarfodydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a fydd, neu a oedd, yn ymwneud â'r mater uchod, ac mae'n cynnwys dolenni i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Sylwer: Gall agenda cyfarfodydd newid ar fyr rybudd, yn enwedig pan fo dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol yn cael eu nodi fwy nag wythnos o flaen llaw. Gwnewch yn siŵr, cyn trefnu i ddod i gyfarfod Pwyllgor, nad yw’r eitem sydd o ddiddordeb ichi wedi ei symud.

Craffu ar waith Cyngor Celfyddydau Cymru

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i drafod materion ariannu.

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/02/2017

Dogfennau