Ôl-drafodaeth breifat - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgladiau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/12/2016