SL(5)193 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 29 Mehefin 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Mawrth 2018

Statws Adrodd:  Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 20 Mawrth 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/02/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau