Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17 Medi 2020 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Helen Mary Jones AS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
John Griffiths AS Aelod Yn bresennol
Mick Antoniw AS Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AS Aelod Yn bresennol
David Melding AS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas AS Tyst Yn bresennol
Jason Thomas Tyst Yn bresennol
Alan Jones Tyst Yn bresennol
Bethan Webb Tyst Yn bresennol