Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09:30-10:15)

2.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Huw Jones, Cyn-gadeirydd Bwrdd ac Awdurdod S4C

Martin Mumford, Nation Broadcasting

 

 

 

Dogfennau ategol:

(10:15-10:45)

3.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Justin Lewis, Prifysgol Caerdydd

 

(10:45-11.30)

4.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Heledd Gwyndaf, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Aled Powell, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

 

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch astudiaeth ddichonoldeb gwasanaethau cerddoriaeth

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(11.30-11.45)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

(11.45-12.00)

8.

Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: cytuno ar yr adroddiad

Dogfennau ategol:

(12.00-12.15)

9.

Ymchwiliad i'r defnydd o’r Gymraeg yn y byd digidol: cytuno ar gylch gorchwyl

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu