Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016