Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5 Mawrth 2020 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AM Cadeirydd Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Huw Jones Tyst Yn bresennol
Martin Mumford Tyst Yn bresennol
Justin Lewis Tyst Yn bresennol
Heledd Gwyndaf Tyst Yn bresennol
Aled Powell Tyst Yn bresennol
Colin Nosworthy Public Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu