Datganoli darlledu

Cael tystiolaeth

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ystyried a ddylid datganoli pwerau dros reoleiddio darlledu.

 

Dyma gyfle i ddweud wrthym os credwch y dylai Cymru gael rhagor o bwerau yn y maes hwn, a sut y gellid cyflawni hynny. Pa agweddau ar reoleiddio darlledu, os o gwbl, y dylid eu datganoli i Gymru, a sut y byddai hyn o fudd i Gymru a chynulleidfaoedd yng Nghymru.

 

Rhai meysydd yr hoffech roi sylw iddynt efallai yw:

 

  • Y BBC, gan gynnwys ei lywodraethu a’i ariannu.
  • S4C, gan gynnwys llywodraethu ac ariannu’r sianel.
  • Darlledwyr gwasanaeth Cyhoeddus eraill (e.e. ITV, Sianel 4 and Sianel 5).
  • Swyddogaethau rheoleiddio a gyflawnir gan Ofcom ar hyn o bryd
  • Gwasanaethau radio masnachol a radio cymunedol.
  • Sut y byddai unrhyw newidiadau arfaethedig yn cyd-fynd â’r newid tuag at ddefnyddio cyfryngau digidol.
  • Sut y byddai unrhyw newidiadau arfaethedig yn effeithio ar y sector cynhyrchu o ran y cyfryngau.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/11/2019

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu