Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru

Inquiry5

 

Cefndir

 

Ym mis Mehefin 2019, cytunodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu gynnal ymchwiliad i iechyd sector cerddoriaeth fyw Cymru.

 

Cynhaliwyd digwyddiadau i randdeiliaid yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf 2019 ac yn Wrecsam ar 28 Tachwedd 2019.

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: “Clyw fy nghân: ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw”  (PDF, 7. 3MB) ar 18 Rhagfyr 2020.

 

Edrychodd yr adroddiad ar iechyd cyffredinol y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, ac yn arbennig yng ngoleuni effaith y pandemig Covid-19.

 

Cynhaliwyd dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Chwefror.

 

Ymateb i'r adroddiad

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymateb i'r adroddiad.

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/05/2019

Dogfennau