Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru

 

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn trafod y materion sy'n effeithio ar y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. Bydd rhan gyntaf ein hymchwiliad yn edrych ar gerddoriaeth fyw yng Nghymru, a’r lleoliadau lle caiff ei chwarae.

Gofynnwn ichi roi gwybod i ni:

  • Beth yw effaith penderfyniadau awdurdodau lleol ynghylch materion fel ardrethi busnes a  thrwyddedu, yn ogystal â phenderfyniadau cynllunio.
  • Sut mae polisi Llywodraeth Cymru (gan gynnwys dosbarthu cyllid gan Gyngor y Celfyddydau) yn effeithio ar hyfywedd y diwydiant cerddoriaeth, a cherddoriaeth fyw yn benodol.
  • Faint o leoliadau addas sydd ar gyfer cerddoriaeth fyw ledled y wlad.
  • Pa gyfleoedd sydd i ddatblygu talent, o leoliadau lleol llai i leoliadau mwy.
  • Beth yw’r heriau a’r cyfleoedd wrth greu a rhannu cerddoriaeth yn y Gymraeg.
  • Beth yw effaith technolegau digidol newydd ar broffidioldeb cerddoriaeth wedi’i recordio, a beth yw’r effaith ar gynhyrchwyr a manwerthwyr cerddoriaeth.

Hefyd, gofynnwn ichi rannu unrhyw sylwadau perthnasol eraill sydd gennych ynghylch hyfywedd y diwydiant cerddoriaeth.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/05/2019

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu